Noutăți

Rezultate evaluare dosare de aplicare – Selecție rezidenți în cadrul incubatorului de afaceri

În urma evaluării criteriilor de conformitate și eligibilitate a dosarelor aplicanților, comisia de selecție numită prin Dispoziția nr.5 din 09.05.2023, consemnează următorul rezultat :