Noutăți

S-a prelungit perioada de depunere a candidaturilor pentru firmele care vor să îșI desfășoare activitatea în incubatorul de afaceri ,,Cresc Oradea Mare”

PRELUNGIREA  APELULUI DE SELECȚIE A PARTICIPANTILOR ÎN ETAPA DE PREINCUBARE ÎN VEDEREA STABILIRII REZIDENȚILOR ÎN CADRUL INCUBATORULUI DE AFACERI

 

Primăria Municipiului Oradea prin Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională și Agenția de Dezvoltare Locală Oradea (ADLO) lansează apelul de depunere a candidaturilor pentru admiterea în etapa de preincubare a Incubatorului de afaceri în cadrul proiectului PROMOVAREA ANTREPRENORIATULUI CREATIV PRIN DEZVOLTAREA INCUBATORULUI DE AFACERI: ,,CRESC ORADEA MARE”, cod SMIS 122936.

 

Prin prezenta va comunicam modificarea prelungirea apelului de selectia, modificarea regulamentului de selectare și modificareaa Anexei 6: Grila de evaluare a conformitatii si eligibilității aplicantului și a dosarului de aplicare.

 

Termen de depunere a cererilor de înscriere: până la data de 29 mai 2023 orele 23:00.

Incubatorul reprezintă o oportunitate pentru firmele selectate de a beneficia de suport în vederea dezvoltării afacerilor prin accesul la servicii specifice etapelor de pre-incubare (evaluarea potențialului ideii de afacere, consultanță asupra modelului de business), incubare (servicii administrative, networking, acces la laboratorul de cercetare, mentoring) și post-incubare (identificarea de apeluri de finanțare naționale și internaționale și sprijin în depunerea de aplicații).

 

Descrierea proiectului

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competivității întreprinderilor mici si mijlocii; Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

 

Elemente de bază privind sprijinirea firmelor incubate

Incubatorul de Afaceri reprezintă structura creată pentru a sprijini dezvoltarea afacerilor aflate la început de activitate. Participanții selectați sunt găzduiți în Incubatorul de Afaceri pe o perioadă determinată de timp (ciclul de incubare), interval în care beneficiază de suport, servicii de consultanţă şi spaţii pentru birouri.

Alături de sprijinul logistic necesar demarării activității, Incubatorul oferă un mediu prielnic dezvoltării afacerilor, prin facilitarea activităţilor de networking, a transferului de know-how şi prin acordarea de sprijin în dezvoltarea de parteneriate.

Participanții selectați au ocazia de a participa la traininguri, seminarii şi conferinţe, de a primi asistență în realizarea strategiilor de afaceri, în scrierea de proiecte necesare atragerii de finanțare sau în alte domenii relevante.

Toate acestea au rolul de a susţine dezvoltarea acestora, astfel încât să poată ajunge la un nivel de stabilitate și autonomie care să le permită părăsirea Incubatorului și funcționarea pe cont propriu, cu șanse crescute de a face față mediului concurențial și de a supraviețui pe termen lung.

 

Eligibilitatea pentru admiterea în Incubator

 1. IMM-urile cu un istoric de funcţionare de maxim 2 ani
 2. În cazul întreprinderilor nou înființate acestea trebuie să prezinte în termen de 30 de zile de la selecție dovada înmatriculării la ORC de pe lângă Tribunalul unde își are sediul întreprinderea.
 3. Coduri CAEN eligibile – Industrii Creative – să fie incluse în obiectul principal sau secundar de activitate al firmei (conform anexei de la regulamentul de selectare).

 

Criteriile de eligibilitate

Aplicanţii trebuie să prezinte o idee de afaceri fezabilă, care să ilustreze potenţialul de dezvoltare a afacerii şi posibilităţile firmei de a deveni indepedentă la finalizarea ciclului de incubare.

Întreprinderile existente trebuie să aibă sediul social în regiunea arondată Incubatorului de Afaceri (Nord – Vest), să desfășoare activități de cercetare-dezvoltare și/sau de prestări de servicii inovative, să se încadreaze în categoria IMM-urilor și să fie clasificate ca întreprinderi autonome, potrivit legislației în vigoare.

 

Responsabilităţile firmelor incubate

După finalizarea etapei de preincubare, fiecare întreprindere încheie un Contract de incubare cu Administratorul de Incubator. Obligaţiile principale ale firmelor incubate sunt:

Înfiinţarea a cel puţin unui loc de muncă şi menţinerea acestuia pe întreaga perioadă de incubare;

Luarea tuturor măsurilor necesare menite să sporească performanţele economice, materializate prin creşterea cifrei de afaceri pe fiecare an fiscal;

Încheierea de contracte comerciale cu parteneri economici şi din afara ariei geografice de amplasare a Incubatorului de Afaceri;

Îndeplinirea tuturor obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetul de stat şi/ sau bugetele locale.

 

Calendarul desfășurării activităților

 • Depunerea dosarelor – termen limită: 29.05.2023 orele 23:00
 • Evaluarea dosarelor – perioada: 30.05.2023 – 07.06.2023
 • Afișarea rezultatelor: 07.06.2023 pe site-ul crescoradea.ro
 • Depunerea contestațiilor – termen limită: 08.06.2023
 • Soluționarea contestațiilor: 09.06.2023
 • Programarea interviului (locație, oră): 12.06.2023
 • Desfășurarea interviului: în data de 13.06.2023 – 14.06.2023
 • Afișarea rezultatelor finale: 14.06.2023