Noutăți

Lansarea Apelului De Selecție Nr. 4 A Participanților În Etapa De Preincubare În Vederea Stabilirii Rezidenților În Cadrul Incubatorului De Afaceri

LANSAREA APELULUI DE SELECȚIE NR. 4 A PARTICIPANȚILOR ÎN ETAPA  DE PREINCUBARE ÎN VEDEREA STABILIRII REZIDENȚILOR ÎN CADRUL  INCUBATORULUI DE AFACERI 

Primăria Municipiului Oradea prin Direcția de Management Proiecte cu Finanțare  Internațională și Agenția de Dezvoltare Locală Oradea (ADLO) lansează apelul de depunere a  candidaturilor pentru admiterea în etapa de preincubare a Incubatorului de afaceri în cadrul  proiectului PROMOVAREA ANTREPRENORIATULUI CREATIV PRIN DEZVOLTAREA  INCUBATORULUI DE AFACERI: ,,CRESC ORADEA MARE”, cod SMIS 122936. 

Termen de depunere a cererilor de înscriere: până la data de 06 mai 2024 orele 23:00. Incubatorul reprezintă o oportunitate pentru firmele selectate de a beneficia de suport în  vederea dezvoltării afacerilor prin accesul la servicii specifice etapelor de preincubare  (evaluarea potențialului ideii de afacere, consultanță asupra modelului de business), incubare  (servicii administrative, networking, acces la laboratorul de cercetare, mentoring) și post incubare (identificarea de apeluri de finanțare naționale și internaționale și sprijin în depunerea  de aplicații). 

Descrierea proiectului 

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competivității întreprinderilor mici si mijlocii; Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor  noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri. 

Elemente de bază privind sprijinirea firmelor incubate 

Incubatorul de Afaceri reprezintă structura creată pentru a sprijini dezvoltarea afacerilor aflate  la început de activitate. Participanții selectați sunt găzduiți în Incubatorul de Afaceri pe o  perioadă determinată de timp (ciclul de incubare), interval în care beneficiază de suport, servicii  de consultanţă şi spaţii pentru birouri. 

Alături de sprijinul logistic necesar demarării activității, Incubatorul oferă un mediu prielnic  dezvoltării afacerilor, prin facilitarea activităţilor de networking, a transferului de know-how  şi prin acordarea de sprijin în dezvoltarea de parteneriate. 

Participanții selectați au ocazia de a participa la training-uri, seminarii şi conferinţe, de a primi  asistență în realizarea strategiilor de afaceri, în scrierea de proiecte necesare atragerii de  finanțare sau în alte domenii relevante. 

Toate acestea au rolul de a susţine dezvoltarea acestora, astfel încât să poată ajunge la un nivel  de stabilitate și autonomie care să le permită părăsirea Incubatorului și funcționarea pe cont  propriu, cu șanse crescute de a face față mediului concurențial și de a supraviețui pe termen  lung. 

Eligibilitatea pentru admiterea în Incubator 

 1. IMM-urile cu un istoric de funcţionare de maxim 2 ani 
 2. În cazul întreprinderilor nou înființate acestea trebuie să prezinte în termen de 30 de  zile de la selecție dovada înmatriculării la ORC de pe lângă Tribunalul unde își are sediul  întreprinderea.
 3. Coduri CAEN eligibile – Industrii Creative – să fie incluse în obiectul principal sau  secundar de activitate al firmei (conform anexei de la regulamentul de selectare). 

Criteriile de eligibilitate 

Aplicanţii trebuie să prezinte o idee de afaceri fezabilă, care să ilustreze potenţialul de  dezvoltare a afacerii şi posibilităţile firmei de a deveni indepedență la finalizarea ciclului de  incubare. 

Întreprinderile existente trebuie să aibă sediul social în regiunea arondată Incubatorului de  Afaceri (Nord – Vest), să desfășoare activități de cercetare-dezvoltare și/sau de prestări de  servicii inovative, să se încadreze în categoria IMM-urilor și să fie clasificate ca întreprinderi  autonome, potrivit legislației în vigoare. 

Responsabilităţile firmelor incubate 

După finalizarea etapei de preincubare, fiecare întreprindere încheie un Contract de incubare  cu Administratorul de Incubator.  

Obligaţiile principale ale firmelor incubate sunt: 

Să creeze cel puţin un loc nou de muncă, în termen de 6 luni de la intrarea în incubator, loc  care va fi păstrat pe întreaga perioadă în care este rezident al incubatorului de afaceri; Luarea tuturor măsurilor necesare menite să sporească performanţele economice, materializate  prin creşterea cifrei de afaceri pe fiecare an fiscal; 

Încheierea de contracte comerciale cu parteneri economici şi din afara ariei geografice de  amplasare a Incubatorului de Afaceri; 

Îndeplinirea tuturor obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetul de stat  şi/ sau bugetele locale. 

Calendarul desfășurării activităților 

 • Publicarea anunțului: 15.03.2024 
 • Depunerea dosarelor: termen limită – 06.05.2024, orele 23.00  
 • Evaluarea dosarelor: perioada 07.05.2024 – 13.05.2024  
 • Afișarea rezultatelor: 13.05.2024 pe site-ul www.crescoradea.ro 
 • Depunerea contestațiilor: termen limită – 14.05.2024  
 • Soluționarea contestațiilor: 15.05.2024  
 • Programarea interviului (locație, ora): 16.05.2024  
 • Desfășurarea interviului: perioada 17.05.2024 – 20.05.2024 
 • Afișarea rezultatelor finale: 21.05.2024

www.crescoradea.ro

contact@crescoradea.ro

tel: 0723/191745 

str. Louis Pasteur nr. 28, Oradea